Acte necesare casatoriei

Incheierea casatoriei

Actele necesare pentru incheierea casatoriei

A. Actele de identitate

1. Buletin de identitate sau carti de identitate pentru cetatenii romani domiciliati in Romania.
2. Pasapoartele pentru cetatenii romani domiciliati in strainatate si cetatenii straini.
3. Carnetele de identitate pentru persoanele fara cetatenie.

B. Certificate de nastere

1. Se prezinta certificatele in original insotite de cate o copie nelegalizata + timbre fiscale in valoare de 0,5 RON pentru fiecare copie.
2. Cetatenii straini care nu sunt nascuti in Romania, vor prezenta certificate de nastere in original insotite de cate o copie tradusa in limba romana, autentificata de un notar public. Daca nu poseda certificat de nastere, se va prezenta o declaratie cu datele personale, autentificata de un notar public.

C. Dovada desfacerii sau incetarii casatoriei anterioare

1. Hotararea judecatoreasca de divort, definitiva si irevocabila.
2.Certificatul de deces in original si copie nelegalizata.

D. Certificatele medicale prenuptiale

1. Se obtin de la o autoritate sanitara din Romania.

E. Certificat de cutuma

1. Dovada eliberata ori autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate in Romania, in cazul unui cetatean strain, din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania, cu exceptia cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat tratate, conventii sau acorduri de asistenta juridica, ce pot prezenta documente eliberate de autoritatile competente din tarile respective (Albania, Austria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, R.P.D. Coreana, R. Cuba, Franta Iugoslavia, R.P. Mongola, Polonia, Ungaria, Federatia Rusa)
2. Declaratie data pe propria raspundere, autentificata de un notar public din care sa rezulte ca viitorul sot, cetatean strain sau apatrid, nu este casatorit si indeplineste conditiile de fond cerute de legea sa nationala pentru incheierea casatoriei in Romania, in cazul in care statul respectiv nu are misiune diplomatica sau oficiu consular acreditat in Romania. Pentru apatrizi legea nationala este legea statului in care isi au domiciliul sau resedinta.

F. Aprobarea Ministrului Apararii Nationale, a Ministrului de Interne, a Ministrului de Justitie ori a conducatorilor serviciilor de stat specializate in domeniul apararii si sigurantei nationale, in cazul cadrelor militare active (ofiteri, maistrii, subofiteri) care se casatoresc cu o persoana apatrida sau care nu are exclusiv cetatenia romana.

FOARTE IMPORTANT!

1. Viitorii soti se vor prezenta impreuna in vederea inregistrarii declaratiei de casatorie, cu actele mentionate mai sus.
2. Este necesar ca cel putin unul din viitorii soti sa aiba domiciliul sau resedinta in orasul in care se va realiza casatoria civila.
3. Varsta minima necesara pentru incheierea casatoriei este de 18 ani barbatii si 16 ani femeile.
4. Certificatele medicale prenuptiale au o valabilitate de 14 zile, interval de timp in care casatoria trebuie sa fie incheiata, dupa trecerea a 10 zile de la data inregistrarii declaratiei.
5. La oficierea casatoriei este obligatorie prezenta a doi martori, persoane majore, avand asupra lor actele de identitate.

Eliberarea certificatelor de Stare Civila la cerere

Eliberarea certificatelor de Stare Civila, la cerere:
in caz de pierdere, furt sau distrugere
in baza hotararii judecatoresti sau a deciziilor administrative

Certificatele de stare civila se elibereaza la cerere persoanei indreptatite, pe baza inregistrarilor si a mentiunilor inscrise in registrele de stare civila.

Certificatele de stare civila se elibereaza numai cetatenilor care poseda act de identitate. Cetatenii care nu au acte de identitate vor fi indrumati sa solicite mai intai la Serviciul de Evidenta a Persoanelor de care apartine, unei carti de identitate provizorii.

Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate in tara li se vor elibera certificate pe baza pasaportului.

Persoane care au domiciliul in alte localitati decat cele in care sunt pastrate registrele de stare civila si nu se pot deplasa personal pentru a obtine certificate de stare civila vor adresa cererea primariei in raza careia au domiciliul sau resedinta, indicand localitatea unde se gaseste actul respectiv si datele de stare civila, pentru identificarea actului cu procura speciala.

Procura speciala poate fi autentificata:

- in tara de un notar public
- in strainatate la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul de resedinta sau la un notar public strain cu apostila conform Conventiei de la Haga.

Certificatul de nastere se elibereaza numai titularului actului.

Pentru copiii minori, care nu au acte de identitate, precum si pentru cei pusi sub interdictie, certificatul de nastere se elibereaza parintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de casatorie se poate alibera unuia dintre soti.

Certificatul de deces se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite.

Persoanele cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, a caror nastere si/sau casatorie a fost inregistrata in Romania, pot solicita eliberarea certificatului de nastere/casatorie si prin imputernicit cu procura speciala.

Cererile pentru procurarea de certificate de stare civila din strainatate se solutioneaza de catre Ministerul Afacerilor Externe - Directia Relatii Consulare.

 
copyright 2007 Crystal Events
dezvoltat de juniormedia.ro